زانو پوش فیت با بهترین کیفیت

زانو پوش فیت

زانو پوش فیت نوعی از اتصالات می باشد که به منظور ایجاد زاویه در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد و موجب سهولت اتصال در خطوط لوله های مورد نظر می گردد.

زانوی معمولی پوش فیت در زوایا و قطر متفاوتی به تولید می رسد و به بازار عرضه می گردد. انواع مختلف از این محصول دارای مقاومت بالایی می باشند و در ساختار آن تمامی استانداردهای جهانی مرتبط با تولید این محصولات رعایت شده است که موجب افزایش دوام و طول عمر مناسب آن می شود.

انواع زانو پوش فیت

این محصول از نظر زاویه به چند دسته تقسیم می شود. انواع زانو پوشفیت عبارتند از: زانو 15 درجه پوش فیت، زانو 30 درجه، زانو 45 درجه، زانو 67 درجه و زانو 87 درجه که خود شامل زانو 87 درجه کوتاه و 87 درجه بلند می شود. زانو 87 درجه با نام زانو 90 درجه نیز شناخته می شود. نوع دیگر زانو 45 درجه زانو سوکت بلند 45 درجه است.

هر یک از زانوهای پوش فیت دارای قطرهای مختلفی هستند. زانو 150 درجه در سایز 110 میلی متر به تولید می رسد. زانو 30 درجه دارای سایزهای مختلف 110- 70 – 50 میلی متر می باشد. زانو 45 درجه با سایزهای 200- 160- 125- 110- 75- 50- 40 میلی متر به تولید می رسد و زانو 67 درجه در سایزهای 110 و 50 میلی متر به بازار عرضه می گردد.

زانوهای بلند و کوتاه 87 درجه دارای سایزهای 125- 110- 75- 50 و 40 می باشد که نوع زانو بلند 87 درجه با سایز 40 به تولید نمی رسد. زانو 45 درجه سوکت بلند در اندازه 110 میلی متر به تولید می رسد.

کارایی زانو پوش فیت

مهم ترین کارآیی زانوهای پوش فیت جهت زوایای کنج و تغییر مسیر دادن خطوط فاضلاب می باشد. قیمت انواع زانوهای پوش فیت با توجه به سایز و قطر آن متفاوت است. کیفیت مواد اولیه مورد استفاده در تولید این محصول می تواند بر کارایی و طول عمر مفید آن موثر باشد.

زانو پوش فیت با بهترین کیفیت

زانو پوش فیت

زانو پوش فیت با بهترین کیفیت

زانو پوش فیت

زانو پوش فیت با بهترین کیفیت

زانو پوش فیت

زانو پوش فیت با بهترین کیفیت

زانو پوش فیت

زانو پوش فیت با بهترین کیفیت

زانو پوش فیت